Rektorova nagrada

Stipendist poduzeća Apipharma d.o.o., student Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Martin Lalić, osvojio je Rektorovu nagradu za studenski rad „Razvoj i validacija HPLC metode za određivanje sadržaja 10-hidroksi-2-decenske kiseline u proizvodima s matičnom mliječi“.

Nazad na listu svih novosti